با توجه به اینکه شركتهاي كوچك و متوسط فنآوري در رونق حرکت رو به جلوی علمی کشور، توسعه فنی و اقتصادي و به تبع آن كارآفريني نقش بسيار مؤثري دارند، لذا مركز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با هدف حمایت از ایده های تولید محور و خلاقانه و به منظور اشتغالزایی و شکوفایی اقتصاد داخلی شروع به کار نموده است. مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان داراي امکانات زيرساختي مناسب، و تجهيزات اداری و آزمایشگاهی مناسب، کارشناسان خبره و نو گرا و آشنا به فرآيندها و روال ها مي باشد . این مرکز بر ان است تا با هماهنگی و پایش نیاز ها در حوزه سلامت حلقه مفقوده بین ین دو گروه را یافته و سبس نزدیکی هرچه بهتر علم با صنعت گردد و در نهایت در جهت پيشبرد اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران در جهت ارتقاء سلامت جامعه ايفای نقش نمايد.

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان، زیر نظر دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فعال مینماید. این مرکز، با در اختیار داشتن فضای فیزیکی بالغ بر 2000 متر مربع شامل بخش های اداری، واحد های فناور و آزمایشگاه در حال خدمت رسانی میباشد. اعضاء شورا این مرکز در تخصص های مختلف تمامی زمینه های مورد نظر سلامت را پوشش داده و امادگی ارائه مشاوره و ارزیابی در ارتباط با طرح های ارائه شده به مرکز را دارند.

در شرايط فعلي اين مرکز آمادگي جذب، استقرار و حمایت واحد های فن آور در کلیه شاخه های مرتبط با حوزه سلامت را داشته و با سعی و تلاشی بسیار تصمیم به گسترش هرچه بهتر امکانات خود در زمینه های کمی و کیفی را دارد.