-     خدمات پشتیبانی و اداری: خدمات اجاره فضا، دسترسی به تلفن و دورنگار، میز و صندلی، کارپردازی و خدمات دبیرخانه‌ای، امکان استفاده از اتاق‌های جلسات و کنفرانس، تجهیزات سمعی و بصری و دستگاه‌های فتوکپی و تکثیر

-      خدمات اطلاع‌رسانی: دسترسی به اینترنت، کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای

 خدمات مشاوره‌ای و آموزشی: مشاوره‌های مدیریتی، مالی،بازاریابی و بازرگانی، خدمات حسابداری و حقوقی، برگزاری سمینار و یا کارگاههای آموزشی مورد نیاز برای شرکتهای نوپا
-
 خدمات فنی: ارائه خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات کارگاهی
-
 خدمات مالی و اعتباری