مراحل ثبت شرکت های تعاونی

................................................................................................

تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده‌ی17 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.شركت تعاوني يكي از شركتهاست كه با مجوز وزارت تعاون با عضويت حداقل 7 نفر و سرمايه حداقل 2,100,000 (دو ميليون و يك صد هزار) ريال به بالا در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري به ثبت مي رسد.

 

نحوه ثبت شرکت های تعاونی

 

به منظور ثبت شرکت تعاونی میبایست در ابتدا با مراجعه به سایت http://ei.mcls.gov.ir/ و ورود به بخش درخواست تشکیل تعاونی جدید، اقدام به ثبت درخواست تاسیس شرکت تعاونی و تنظیم نامه درخواست به اداره تعاون نمایید و ضمن معرفی نماینده قانونی به منظور پیگیری امور ثبت، مختصری از طرح مورد نظر را نیز ارائه نمایید. ضمنا به منظور آشنایی با آخرین تغییرات و آیین نامه های مربوط به تاسیس شرکت تعاونی و نیز اخذ فایل نمونه صورتجلسات و اساسنامه شرکت، حتما در ابتدای کار به بخش ثبت شرکت های تعاونی واقع در ادارات تعاون شهرستان مربوطه خود مراجعه نمایید.

 

 

مدارکی که هیات موسس بایستی ارائه نماید:

 

الف- تصویر شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی

ب- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

ج-  برگ عدم سوء پیشینه