مقدمات و برنامه ريزي جهت تاسيس مرکز رشد با توجه به احساس نياز در اين حيطه در سال 1392 آغاز گرديد. سپس در ادامه، مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي سمنان در راستای تحقق اهداف سلامت کشور و مراکز رشد فناوری سلامت و با هدف حمايت از شرکت هاي نوپا و با ايده هاي نو در زمينه فنآوري سلامت ايجاد و در زمينه پوشش و استقرار شرکتهاي فعال در زمينه هاي مذکور. ، از آبان ماه سال 1393 پس از بازدید هیات بازدید کننده وزارت بهداشت فعالیت خود را به عنوان اولین مرکز رشد فناوری سلامت استان آغاز نمود. از این تاریخ به بعد، مرکز رشد با جذب شرکت ها و واحد های فناور مختلف در زمینه هایی همچون بیوتکنولوژی، فناوری پزشکی، طب سنتی و گیاهان دارویی، داروسازی، پزشکی مولکولی، علوم پایه پزشکی و ... فعالیت خود را گشترش داده و هم اکنون با حدود 17 شرکت و واحد فناور مستقر و غیر مستقر فعال میباشد.