لیست اخبار صفحه :1
برگزاری سی وهفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری سی وهفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

سی و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه با حضور معاون تحقیقات و فناوری، مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت و اعضای شورای مرکز رشد در اتاق جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه بررسی فعالیت و حمایت از هسته های و شرکت های فناور پردیس فناوری و نوآوری سلامت
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری جلسه بررسی فعالیت و حمایت از هسته های و شرکت های فناور پردیس فناوری و نوآوری سلامت

جلسه بررسی فعالیت و حمایت از هسته های و شرکت های فناور پردیس فناوری و نوآوری سلامت با حضور معاون تحقیقات و فناوری و مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه و مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در سالن جلسات دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

سی و چهارمین جلسه شورای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه با حضور مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت و اعضای شورای مرکز رشد در سالن جلسات مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی رویداد استارت آپ سلامت دانشگاه
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

برگزاری جلسه هماهنگی رویداد استارت آپ سلامت دانشگاه

جلسه هماهنگی اولین رویداد استارت آپ سلامت دانشگاه با حضور معاون تحقیقات و فناوری و مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه و مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در سالن جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان برگزار شد.

موفقیتی  برای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

موفقیتی برای مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

شرکت میلاد پرنیا ایرانیان به مدیریت آقای امیر حسین بختیاری مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه پس از طی مراحل بازدید و بررسی موفق به کسب تاییدیه از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان گردید.